Bình hút ẩm có vòi và không vòi

Thông tin sản phẩm:

Hãng sản xuất: Duran – Đức.

Phân loại: Bình hút ẩm có vòi và không vòi

Cấu tạo: thủy tinh borosilicat DURAN® 3.3.