Bút đo độ mặn Hanna – HI98319

Thông tin sản phẩm:

  • Model: HI98319
  • Phạm vi độ mặn: 0,0 đến 70,0 ppt
  • Phạm vi nhiệt độ: 0,0 đến 50,0 ° C