Bút đo pH Hanna HI98107 độ phân giải 0.1%

Thông tin bút đo pH Hanna:

  • Model:  HI98107
  • Độ phân giải: 0.1%
  • Phạm vi pH:  0,0 đến 14,0
  • Số điểm hiệu chuẩn: 2 điểm.
  • Bù nhiệt độ tự động.