Cách hiệu chuẩn máy đo pH chính xác nhất

Máy đo pH đo độ pH hoặc độ axit / kiềm của các chất. Hầu hết các máy đo pH dựa vào điện cực thủy tinh để đo số lượng ion hydro trong dung dịch. Thông thường, người dùng cần hiệu chuẩn máy đo pH trước khi sử dụng để mang lại kết quả với độ chính xác cao nhất.

Các bước chuẩn bị trước khi hiệu chuẩn máy đo pH

Để đảm bảo quá trình hiệu chuẩn diễn ra thành công, người dùng cần chuẩn bị các bước sau:

Điều chỉnh nhiệt độ 

Đây là bước quan trọng trong việc hiệu chuẩn máy đo pH, vì nồng độ pH thay đổi theo nhiệt độ. Một số máy đo pH có đầu dò đo nhiệt độ được tích hợp sẵn, trong khi trong các trường hợp khác, có thể yêu cầu đầu dò nhiệt độ bên ngoài. 

Sử dụng các phép đo bên ngoài hoặc bên trong, các giá trị nhiệt độ sẽ cần được đưa vào máy đo pH. Cần lưu ý rằng nhiệt độ của pH đệm cũng có thể làm thay đổi pH.

Chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn pH

Dung dịch hiệu chuẩn máy đo pH
Dung dịch hiệu chuẩn máy đo pH

Khoảng 30 mL dung dịch của ba loại dung dịch hiệu chuẩn pH khác nhau được sử dụng gồm pH 10,00, pH 7,00 và pH 4,01. Sau khi đổ các dung dịch này vào cốc 50mL. Nhiệt độ của tất cả các bộ đệm này phải giống nhau, vì giá trị pH phụ thuộc vào nhiệt độ.

Chuẩn bị mẫu 

Dung dịch mẫu có thể được chuẩn bị dựa trên các yêu cầu cần thiết. Sau đó, có thể đổ 30 mL dung dịch này vào cốc 50 mL. Dung dịch này cũng phải đạt cùng nhiệt độ với dung dịch hiệu chuẩn pH vì pH thay đổi theo nhiệt độ, như đã đề cập ở trên.

Chuẩn bị điện cực và máy đo

Điện cực và máy đo có thể được chuẩn bị và thiết lập dựa trên hướng dẫn sử dụng vì các điều kiện này có thể khác nhau tùy theo từng thiết bị và công ty.

Phương pháp hiệu chuẩn máy đo pH điện tử 

Bước 1: Kiểm tra lại nhiệt độ dung dịch hiệu chuẩn ph và dung dịch mẫu

Tất cả các loại dung dịch hiệu chuẩn phải đạt cùng nhiệt độ trước quá trình hiệu chuẩn. Có thể thực hiện bù nhiệt độ nếu nhiệt độ của dung dịch hiệu chuẩn pH không phải là 25 ° C. 

Nhiệt độ của dung dịch đệm có thể được đo thủ công bằng nhiệt kế và các giá trị có thể được thêm vào máy đo theo cách thủ công để chuyển các giá trị đến máy đo pH.

Bước 2: Vệ sinh đầu dò điện cực bằng nước khử ion

Các bộ đệm hiệu chuẩn, được chuẩn bị như mô tả trước đây, có thể được mở ra. Điện cực pH nên được tráng cẩn thận trong nước khử ion để tránh làm nhiễm bẩn dung dịch đệm. Cần lưu ý rằng điện cực pH không bao giờ được rửa với dung dịch hiệu chuẩn pH trước và sau khi hiệu chuẩn.

Bước 3: Hiệu chuẩn dung dịch pH 10,01

Điện cực pH có thể được giữ trong dung dịch hiệu chuẩn  pH 10.01 sao cho đầu điện cực và điểm nối được nhúng hoàn toàn vào dung dịch đệm. Sau khi bắt đầu hiệu chuẩn trên đồng hồ, tốt nhất là đợi trong 1-2 phút cho đến khi số đọc trên đồng hồ ổn định.

Bước 4: Ghi lại giá trị hiệu chuẩn đầu tiên

Nếu nhiệt độ của dung dịch hiệu chuẩn không được tự động nhận dạng, thì giá trị phải được nhập theo cách thủ công để có được nhiệt độ và do đó giá trị pH chính xác. Sau khi thực hiện xong, điện cực phải được rửa sạch bằng nước khử ion trước khi hiệu chuẩn với dung dịch đệm tiếp theo để tránh nhiễm bẩn.

Bước 5: Hiệu chuẩn dung dịch pH 7,00

Đặt điện cực vào đệm hiệu chuẩn pH 7,00. Sau khi đợi kết quả đọc ổn định trong 1-2 phút, có thể ghi lại số đọc đã hiệu chỉnh nhiệt độ.

Bước 6: Hiệu chuẩn dung dịch pH 4,00

Điện cực bây giờ có thể được đặt trong đệm hiệu chuẩn pH 4.01. Việc đọc phải được ổn định trong 1-2 phút trước khi ghi. Một lần nữa, các giá trị nhiệt độ có thể được nhập theo cách thủ công nếu nó không được phát hiện tự động và điện cực phải được rửa bằng nước khử ion.

Lưu ý: Tùy vào mục đích đo giá trị pH ở phạm vi nào mà người dùng có thể hiệu chuẩn 1 điểm, 2 điểm hoặc 3 điểm.

Phương pháp đo mẫu bằng máy đo pH 

Tất cả các mẫu phải ở cùng nhiệt độ với dung dịch đệm hiệu chuẩn, vì giá trị pH phụ thuộc vào nhiệt độ như đã nêu ở trên. Nếu mẫu không ở 25 ° C thì có thể thực hiện hiệu chỉnh nhiệt độ.

Các mẫu có thể được chuẩn bị thích hợp và điện cực phải được rửa bằng nước khử ion. Sau đó, việc đọc có thể được bắt đầu. Sau khi đặt điện cực vào dung dịch mẫu, có thể khuấy nhẹ mẫu với tốc độ ổn định và vừa phải.

Sau khi đợi kết quả ổn định trong 1-2 phút, có thể ghi lại bài đọc. Các bước này có thể được lặp lại nếu được yêu cầu. Trước mỗi lần đọc, nên rửa điện cực bằng nước khử ion.