Cân phân tích 4 số lẻ AUY

Thông tin sản phẩm:

  • Model: AUY220, AUY120
  • Công suất: 220g
  • Thời gian hiển thị kết quả: 3 giây