Cân phân tích Shimadzu ATY

Thông tin sản phẩm:

Model: Cân phân tích ATY64, ATY124

Công suất tối đa: 62g

Công suất tối thiểu: 0,1 mg

Thời gian ổn định: 3 giây