Cân sấy ẩm hồng ngoại Shimadzu MOC-120H

Thông tin sản phẩm:

  • Model: MOC-120H
  • Hãng sản xuất: Shimadzu – Nhật
  • Khối lượng mẫu tối đa: 120g.
  • Khối lượng mẫu nhỏ nhất: 0,001g.