Cân sấy ẩm Shimadzu MOC63u

Thông tin sản phẩm:

Model: MOC63u

Hãng sản xuất: Shimazdu – Nhật Bản.

Công suất tối đa: 60g.

Phạm vi nhiệt độ: Từ 50 đến 200 °C