Cốc đo độ nhớt DIN Cup

Thông tin sản phẩm:

Thể tích cốc đo: 100ml

Kích thước lỗ: 2, 4, 7 mm.

Độ chính xác của lỗ: ± 0.02mm