Khúc xạ kế đo độ ngọt Master 20M Atago

Model: Master 20M.

Hãng: ATAGO.

Khoảng đo: 0.0 – 20.0% Brix.