Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy đo đa chỉ tiêu

Máy đo đa chỉ tiêu hay bút đo đa chỉ tiêu là thiết bị đo nhiều chỉ tiêu trong nước như độ pH, tổng chất rắn hòa tan (TDS), ORP, độ dẫn điện, đo nhiệt độ, độ mặn…

Thiết bị phòng thí nghiệm này thích hợp các ngành nghề phân tích, kiểm tra chất lượng, chỉ tiêu nước sạch, nước thải và nhiều loại dung dịch khác.

Máy đo đa chỉ tiêu gồm các tính năng chính:

Đo chỉ số pH: Với phạm vi đo rộng, độ phân giải thấp, kết quả đo nhanh và nhiều điểm hiện chuẩn.

Đo chỉ số ORP: ORP là chỉ tiêu oxy hóa trong nước, đơn vị là mV, đây là chỉ tiêu quan trọng để kiểm chứng nước sạch.

Chỉ số nhiệt độ: Kiểm tra nhiệt độ nước, chất lỏng và nhiều loại dung dịch khác.

Chỉ số độ mặn: Phạm vi đo từ 0 đến 100 ppt, độ chính xác chênh lệch chỉ 0,1.

Chỉ số TDS: Là tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước, chỉ tiêu TDS quan trọng với nhiều ngành nghề.

Chỉ tiêu điện trở suất: Người dùng có thể đo điện trở suất nhiều loại dung dịch.