Máy đo độ đục Hanna HI98703

Thông tin sản phẩm:

Model: HI98703

Phương pháp đo nephelometric

Phương pháp đo USEPA 180.1

Phương pháp đo độ đục tiêu chuẩn 2130 B