Máy đo nh3 trong nước Hanna HI96733

Thông tin sản phẩm:

Model: HI96733

Tính năng: Đo hàm lượng khí NH3, hiển thị dưới dạng amoni (NH4+)

Phạm vi đo: 0,0 đến 50,0 mg / L (ppm).

Phương pháp đo: Nessler