Máy đo nồng độ muối giá rẻ

Thông tin về sản phẩm:

Chứng nhận: CE

Công nghệ ATC.

Phạm vi đo: Độ mặn: 0-28%