Máy đo pH điện tử Hanna – HI98129

Thông tin sản phẩm:

Model: HI98129.

Phạm vi đo pH: 0,00 đến 14,00

Phạm vi EC: 0 đến 3999 µS / cm

Phạm vi TDS: 0 đến 2000 ppm (mg / L)

Phạm vi nhiệt độ: 0,0 đến 60,0 ° C