Máy đo pH / EC / TDS / Nhiệt độ hãng Hanna – HI9812-5

Thông tin sản phẩm:

  • Model: HI9812-5
  • Phạm vi pH: 0 la 14 pH
  • Phạm vi EC: 0,00 la 1990 µS / cm
  • Phạm vi TDS: 0 la 1990 ppm
  • Phạm vi nhiệt độ: 0,0 la 60,0 °C