Máy đo pH Hanna HI8314 (Đo pH, ORP, nhiệt độ)

Thông tin sản phẩm:

  • Model: HI8314
  • Tính năng: Đo pH, ORP, nhiệt độ.
  • Hiệu chuẩn: 2 điểm thủ công.
  • Phạm vi – pH: 0,00 đến 14,00
  • Phạm vi – Nhiệt độ: 0,0 đến 100,0 °C
  • Phạm vi – mV: ± 1999 mV