Test gH JBL – Đo độ cứng của nước

Thông tin sản phẩm:

Test gH JBL

Số lần sử dụng: 50

Trọng lượng: 88.5gram.