Đầu dò pH/ORP Hanna HI7698194-1

Thông tin sản phẩm: 

Model: HI7698194-1

Tính năng: Đo pH và ORP, độ dẫn điên( mV)

Phạm vi pH: 0,00 đến 13,00 

Phạm vi ORP: ± 2000,0 mV

Phạm vi độ dẫn điện: ± 600,0 pH mV