Bút đo TDS, EC Hanna HI98318

Thông tin sản phẩm:

  • Phạm vi dẫn điện: 0,00 đến 6,00 mS / cm
  • Phạm vi nhiệt độ: 0,0 đến 50,0 ° C
  • Phạm vi TDS: 0 đến 3000 ppm