Máy đo độ cứng của nước Hanna HI96719

Thông tin sản phẩm: 

Model: HI96719

Phạm vi đo độ cứng nước: vi 0,00 đến 2,00 mg / L

Phương pháp so màu EDTA